Oznaczenia gruntów – symbole. Jak czytać plan miejscowy i ewidencję gruntów?

Plan miejscowy

Planujesz zakup działki? Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, musisz sprawdzić, jakie jest przeznaczenie ziemi oraz w jaki sposób może zostać zagospodarowany teren wokół niej. Jak to zrobić? Wyjaśniamy.

Co to jest ewidencja gruntów?

Zanim przejdziemy do tego, jakie są oznaczenia na mapie ewidencyjnej gruntów, należałoby najpierw wyjaśnić, czym ona w ogóle jest i jakie informacje może zawierać. Jest to rejestr publiczny, który zawiera wszelkie informacje na temat każdego typu nieruchomości, a więc nie tylko działek, ale też budynków i lokali.

Gromadzone tam są dane na temat położenia, powierzchni, granicy oraz rodzaju gruntów użytkowych. Co więcej, można tam znaleźć informacje dotyczące ich właścicieli. Co to w praktyce dla Ciebie oznacza?

Gdy będziesz planować zakup wybranego terenu, musisz najpierw wiedzieć, jakie jest jego przeznaczenie. Do określenia tego służą symbole, które przedstawimy poniżej. Oprócz tego sprawdzisz, jaki charakter mają działki obok, kto jest ich właścicielem i co jeszcze bardziej istotne – jakie inwestycje będą tam realizowane. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której budujesz dom obok nowo powstającego ośrodka przemysłowego.

Projekt domu

Oznaczenia na mapie ewidencyjnej gruntów

Oznaczenia w ewidencji gruntów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów rolnych i budynków.

Według tych przepisów grunty dzieli się na rolne, leśne, zabudowane i zurbanizowane oraz grunty pod wodami. Przy czym każdy z nich dzieli się na kilka typów, oznaczonych innymi symbolami. Poniżej przedstawiamy wszystkie, według rodzaju gruntu.

Grunty rolne:
R – grunty orne
S – sady
Ł – łąki trwałe
Ps – pastwiska trwałe
Br – grunty rolne zabudowane
Wsr – grunty pod stawami
W – grunty pod rowami
Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
N – nieużytki

Grunty leśne:
Ls – lasy
Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione

Grunty zabudowane i zurbanizowane:
B – tereny mieszkaniowe
Ba – tereny przemysłowe
Bi – inne tereny zabudowane
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
K – użytki kopalne
dr – drogi
Tk – tereny komunikacyjne
Ti – inne tereny komunikacyjne
Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych

Grunty pod wodami:
Wm – grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi
Wp – grunty pod wodami powierzniowymi płynącymi
Ws – grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Plan miejscowy – jakie informacje można w nim znaleźć?

Wiesz już, co to jest ewidencja gruntu i jak ją czytać. W praktyce jednak krokiem, który musisz podjąć, jest sprawdzenie planu miejscowego, a uściślając – jego wybranego fragmentu. Plan miejscowy jest to zbiór przepisów prawa miejskiego, który można bezpłatnie obejrzeć. Jednak za wypis z planu trzeba już zapłacić.

Dzięki niemu sprawdzisz, jakie obiekty mogą powstać na Twojej działce lub na działkach obok oraz jakie są wymogi co do wymiarów samego budynku. Miasto może określić, że na danym obszarze mogą być budowane wyłącznie np. szeregówki. Co ciekawe, z góry nakładane przepisy dotyczą często także ilości kondygnacji, powierzchni, a także kształtu dachu.

Na końcu zweryfikujesz, czy w okolicy planowana jest budowa szkoły, stadionu lub autostrady, czyli obiektów uciążliwych na co dzień. To wszystko sprawia, że decyzja o zakupie nieruchomości będzie w pełni przemyślana.