oznaczenia w ewidencji gruntów

Oznaczenia gruntów – symbole. Jak czytać plan miejscowy i ewidencję gruntów?

Plan miejscowy

Oznaczenia na mapie ewidencyjnej gruntów Oznaczenia w ewidencji gruntów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów rolnych i budynków. budowa, urządzanie w , , , , , ,

czytaj dalej...