Podział działki krok po kroku. O czym pamiętać, dokonując podziału nieruchomości?

Podzielone nieruchomości gruntowe z lotu ptaka

Jeśli zastanawiasz się nad podziałem swojej nieruchomości, wiedz, że jest to zadanie wymagające dużo uwagi i staranności. Podział nieruchomości jest często wykonywany z powodu dziedziczenia, sprzedaży lub zmiany celu wykorzystania działki. Bez względu na powód, poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak dokonać podziału działki.

Krok 1: Sprawdź przepisy lokalne

Pierwszym krokiem do wykonania jest sprawdzenie przepisów lokalnych, które regulują podział nieruchomości. Sprawdź w Urzędzie Gminy lub Miasta, jakie dokumenty i zgody będą potrzebne do dokonania podziału. Upewnij się, że wiesz, jakie dokumenty należy złożyć i jakie opłaty trzeba uiścić.

Krok 2: Znajdź pomiarowca geodezyjnego

Podział nieruchomości wymaga dokładnego pomiaru działki. Dlatego ważne jest, aby znaleźć dobrego pomiarowca geodezyjnego, który dokładnie zmierzy działkę i sporządzi mapy geodezyjne, które będą potrzebne do dokonania podziału. Upewnij się, że pomiarowiec posiada stosowne uprawnienia i doświadczenie w dziedzinie pomiarów geodezyjnych.

Krok 3: Przygotuj projekt podziału działki

Kiedy masz już dokładne pomiary działki, pora na przygotowanie projektu podziału. Projekt podziału powinien zawierać dokładne wymiary działek oraz ich granice. Powinien być zgodny z przepisami lokalnymi oraz spełniać wymagania Kodeksu Cywilnego. Projekt podziału powinien być przygotowany przez pomiarowca geodezyjnego lub prawnika.

Krok 4: Zgłoś projekt podziału działki do Urzędu Gminy

Gdy projekt podziału jest już gotowy, należy go zgłosić do Urzędu Gminy lub Miasta. Wniosek o podział nieruchomości należy złożyć na odpowiednim formularzu, wraz z projektem podziału i wymaganymi dokumentami. Wniosek musi być złożony przez właściciela nieruchomości lub osoby upoważnione przez niego do działania w jego imieniu.

Krok 5: Przeprowadź postępowanie administracyjne

Po złożeniu wniosku o podział nieruchomości, Urząd Gminy lub Miasta przeprowadzi postępowanie administracyjne. Podczas postępowania, zostaną przeprowadzone konsultacje z właścicielami sąsiednich nieruchomości oraz instytucjami, które są zainteresowane podziałem. Jeśli projekt podziału został opracowany zgodnie z przepisami, wniosek zostanie zaakceptowany. W przypadku jakichkolwiek problemów Urząd Gminy lub Miasta skontaktuje się z właścicielem nieruchomości, aby omówić dalsze kroki.

Krok 6: Przeprowadź podział nieruchomości

Po zaakceptowaniu projektu podziału przez Urząd Gminy lub Miasta, czas na przeprowadzenie podziału. Właściciel nieruchomości musi zatrudnić geodetę, który dokładnie rozdzieli granice poszczególnych działek. Następnie należy dokonać wpisu w księdze wieczystej dla każdej z nowych działek.

Krok 7: Rozliczenie podatkowe

Po przeprowadzeniu podziału konieczne jest dokonanie rozliczenia podatkowego. W zależności od przepisów lokalnych, właściciele nieruchomości mogą być zobowiązani do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od nieruchomości. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać przepisy dotyczące podatków i upewnić się, że wszelkie opłaty zostały uiszczone.

Podział nieruchomości to zadanie wymagające dużo uwagi i staranności. Przed przystąpieniem do podziału nieruchomości, warto dokładnie zapoznać się z przepisami lokalnymi i wymaganiami Kodeksu Cywilnego. Właściwe przygotowanie projektu podziału oraz skonsultowanie się z Urzędem Gminy lub Miasta, to kluczowe kroki w procesie podziału nieruchomości. Pamiętaj, aby zawsze zatrudnić dobrego pomiarowca geodezyjnego oraz geodetę, który dokładnie podzieli granice poszczególnych działek. Dzięki temu unikniesz późniejszych problemów i nieporozumień.