Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczeń? Przepisy dotycząca użytkowania budynków

Wysokie pomieszczenie

Zanim rozpoczniesz budowę domu czy budynku o charakterze użytkowym, musisz zapoznać się dokładnie z warunkami technicznymi, jakie nakładają na Ciebie przepisy. Jeden z nich dotyczy minimalnej wysokości pomieszczeń. Ile będzie ona wynosić w poszczególnych przypadkach?

Warunki techniczne budynków – jakie przepisy?

Na początku podpowiemy, gdzie szukać informacji na temat wymaganej minimalnej wysokości pomieszczeń oraz innych warunków technicznych budynków. Znajdziesz je przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie dane zostały zawarte w formie przejrzystej tabeli. My poniżej omówimy, do jakich wartości należy się dostosować. Wcześniej chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że jest to ważne nie tylko ze względu na trwałość konstrukcji, ale także wygodę korzystania z pomieszczenia.

Minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych

W przypadku budynków zamieszkania zbiorowego, w których znajdują się sypialnie 1-4 osobowe, minimalna wysokość powinna wynosić 2,5 m. Natomiast pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej mogą mieć 2,2 m,

Warto tutaj podkreślić, że przepisy określają, jaka jest minimalna wysokość. Jeśli jest taka potrzeba lub tak zakłada projekt, można tę wartość zwiększyć. Nie można natomiast budować pomieszczeń poniżej jej.

Minimalna wysokość pomieszczeń w domu jednorodzinnym

Tak jak w poprzednim przypadku, pomieszczenia w domu jednorodzinnym powinny mieć wysokość min. 2,5 m. Aczkolwiek oprócz tego przepisy uwzględniają jeszcze pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych, których minimalna wysokość to 2,2 m.

Minimalna wysokość pomieszczeń piwnicznych

Piwnica traktowana jest jako pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. Jeśli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, to jej wysokość nie może być niższa niż 2,2 m. Wartość 2,5 m trzeba zachować, gdy czynniki te występują.

Przy czym należy uwzględnić, że niektóre pomieszczenia piwniczne mogą mieć specjalne zastosowanie (np. kotłownie) i wtedy stosuje się odrębne przepisy.

Minimalna wysokość pomieszczeń biurowych

W rozporządzeniu dokładnie określono, jakie wymiary powinny posiadać pomieszczenia do pracy, nauki oraz innych celów przy założeniu, że nie występują czynniki uciążliwe dla zdrowia.

Jeśli w pokoju przebywają nie więcej niż cztery osoby, może on mieć wysokość 2,5 m. W przypadku tych pomieszczeń, które przeznaczone są dla więcej niż czterech osób, należy zastosować wysokość wynoszącą 3 m.

Jeśli biuro jest umieszczone na antresoli, może mieć minimalną wysokość 2,2 m w obu wspomnianych wyżej wypadkach.

Wyróżnia się jeszcze pomieszczenia do pracy na pobyt stały ludzi, takie jak dyżurki, kioski, kantory, czy hale sportowe, które powinny mieć minimalną wysokość 2,2 m.

A co w sytuacji, gdy występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia? Wtedy pomieszczenie musi mieć wysokość min. 3,3 m.

Minimalna wysokość pomieszczeń w zakładach pracy

Minimalną wysokość pomieszczeń w zakładach pracy regulują przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli nie występują w nich czynniki szkodliwe, to trzeba zachować wysokość 3 m. 3,3 m mają mieć te pomieszczenia, w których mogą być wykonywane prace będące zagrożeniem dla zdrowia.

W poszczególnych przypadkach wartości te mogą być obniżone, wcześniej jednak należy dokładnie zapoznać się z rygorystycznymi przepisami.