Jakie powinny być odległości od granicy działki – prawo budowlane

Dom

Zanim rozpoczniesz budowę wymarzonego domu, musisz dokładnie zapoznać się z prawem budowlanym. Przepisy określają m.in., jakie powinny być odległości od granicy działki, a niezastosowanie się do nich może mieć poważne konsekwencje. Co warto wiedzieć? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Prawo budowlane – zmiany

Zanim przejdziemy do konkretów, musimy zaznaczyć, że z początkiem 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące budownictwa. Czemu to jest tak ważne? Ponieważ dotyczą one warunków technicznych budynku oraz ich usytuowania, czyli m.in. odległości od granicy działki.

Jeśli więc będziesz opierać się na starych przepisach, nie spełnisz wymogów, jakie obecnie stawiane są budynkom. Gdy w przypadku kontroli wykryte zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości, wszczęte zostanie postępowanie.

Jak mierzyć odległość budynku od granicy działki?

Nowelizacja przepisów określa nowe zasady mierzenia odległości budynku od granicy działki, do których należy się zastosować. Wcześniej punktem, od którego mierzyło się odległość, była granica z sąsiednią działką budowlaną. Teraz jest nim granica działki budowlanej, na której ma znajdować się budynek.

Choć pozornie nowy przepis niczego nie zmienia, to w praktyce rozwiewa wiele wątpliwości. Wcześniej pojawiały się problemy związane z interpretacją działki budowlanej oraz określeniem tego, czy sąsiedni teren się do niej zalicza, czy nie.

Dom na działce

Odległości od granicy działki

Dzięki temu, że zmieniony został sposób mierzenia odległości, dla lokalizacji budynku nie ma najmniejszego znaczenia, czy teren sąsiaduje z działką budowlaną, czy z miejscem objętym zakazem zabudowy.

A co przepisy mówią o lokalizacji budynku? Jeśli jest on zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki, to odległość ta powinna wynosić 4 m. Odległość 3 m należy zachować natomiast wtedy, gdy dom zwrócony jest do granicy ścianą bez okien i drzwi.

Aczkolwiek są też wyjątki od tych zasad – warto wiedzieć jakie.

Wyjątki w prawie budowlanym

Prawo budowlane określa wyjątki od wyżej opisanych zasad. Najważniejsza z nich mówi o tym, że budynek może stanąć w odległości 1,5 m od granicy, jeśli jest zwrócony w jej stronę ścianą bez okien i drzwi, o ile pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gdy uda się spełnić ten warunek, nie potrzeba starać się o dodatkowe pozwolenia. Przy czym nie dotyczy to budynku, który zwrócony jest w stronę granicy ścianą z oknami i drzwi. Wtedy zmniejszenie tej odległości jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody na odstępstwo.

Ponadto, gdy plan miejscowy przewiduje taką możliwość, dom można wybudować na granicy działki. Tak jak wcześniej, w jej stronę musi być zwrócona ściana bez okien i drzwi.

Przepisy dopuszczają też budowę domu przy granicy działki budowlanej, gdy będzie on przylegać ścianą do ściany budynku sąsiadującego z nim. Wtedy trzeba zachować zgodność jego wysokości z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu. Wcześniej możliwe to było tylko w przypadku zabudowy jednorodzinnej.