Kontenery budowlane, magazynowe a pozwolenie na budowę

Kontener budowlany

Budujesz dom czy wykonujesz inne prace budowlane na swojej działce i w tym celu musisz postawić kontener budowlany, czy magazynowy? Jak wyglądają kwestie prawne względem budowli tymczasowych? Czy konieczne jest posiadanie zezwolenia na budowę?

Kontenery budowlane i magazynowe – kiedy są stawiane?

Kontenery budowlane czy magazynowe stawiane są przy różnych okazjach. Najczęściej ma to miejsce na placach budowy i tam, gdzie normalnie nie ma możliwości postawienia innego zabudowania. Mogą służyć do przechowywania narzędzi i materiałów budowlanych, a także być tymczasową kwaterą dla pracowników budowlanych czy biurowych, pełniąc tym samym rolę administracyjną, sanitarną, socjalną lub/i magazynową. To właśnie wyraz „tymczasowy” będzie tutaj kluczowym pojęciem, określającym jak wygląda sytuacja tych zabudowań względem przepisów prawa.

Czy konieczne jest pozwolenie na budowę kontenera?

Kontenery mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie, jednak to, co będzie istotne w określeniu ich uwarunkowań prawnych, jest fakt, iż są one zabudowaniami tymczasowymi, stawianymi na określony czas. Prawo budowlane, a konkretnie art. 29 punkt 12 mówi: „tymczasowe obiekty budowlane, które nie są trwale połączone z gruntem, a po upływie określonego terminu będą przeniesione w inne miejsce lub przeznaczone do rozbiórki, nie wymagają pozwolenia na budowę”. Jednym słowem, jeżeli planujemy budowę i w tym celu konieczne będzie postawienie kontenera – nie potrzebujemy do tego zezwolenia. Jest tylko jeden wyznacznik – nie może być on postawiony na dłużej niż 120 dni.

Kontenery budowlane

Prawo budowlane a postawienie kontenera budowlanego

Jak już zostało wyjaśnione, aby postawić kontener budowlany czy magazynowy, nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia na budowę. Co jednak istotne, zgodnie z art. 30 prawa budowlanego, konieczne jest zgłoszenie zamiaru postawienia budynku tymczasowego i powinno to nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jeżeli w czasie 30 dni, zgłoszenie to nie zostanie odrzucone, można stawiać kontener i zacząć prace. Zgłoszenie należy wnieść do odpowiedniego organu, najczęściej jest to starostwo.

Czym jest tymczasowy obiekt budowlany?

Mówiąc o tymczasowym obiekcie budowlanym, ma się na myśli przede wszystkim wszystkie obiekty, które są przeznaczone wyłącznie do tymczasowego użytkowania i przez określony czas. Dodatkowo są to budowle nieposiadające trwałego połączenie z gruntem oraz podłączonych instalacji pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Zalicza się do tej grupy: kioski, strzelnice, pawilony, przekrycia pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, a także obiekty kontenerowe.

Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę kontenera?

Z reguły kontenery nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak istnieją sytuację, gdy zezwolenie będzie wymagane. Dzieje się to wówczas, gdy obiekt budowlany będzie w jakiś sposób powiązany z gruntem, a także wykazywał charakter trwałości oraz miał określoną wielkość. Zgody na budowę nie wymagają tutaj zabudowy do 10 m2, z tym że na każde 1000 m2 mogą być postawione tylko dwa takie obiekty. Jeżeli przekroczymy te granice, wówczas pozwolenie na budowę będzie wymagalne. To samo dotyczy sytuacji, gdy mamy zamiar użytkować z kontenera tymczasowego dłużej niż 120 dni – tutaj także pozwolenie będzie konieczne.