Od czego zacząć budowę domu? Formalności przed rozpoczęciem budowy

Architekci budowlani

Budowanie domu nie jest łatwym zadaniem, ale zanim przystąpimy do budowy, trzeba pamiętać o szeregu formalności do spełnienia, bez których nie jest możliwe postawienie domu. Jak się do tego przygotować? Od czego powinno się zacząć budowę domu?

Od czego zacząć budowę domu?

Sama budowa domu to ostatni etap do wykonania. Zanim do tego dojdzie, trzeba liczyć się z wieloma formalnościami. Należy tutaj postępować zgodnie z określonymi wymaganiami, dzięki czemu uniknie się problemów na późniejszych etapach, które mogą znacząco skomplikować całą sprawę. Od czego więc zacząć? W pierwszej kolejności z pewnością warto znaleźć odpowiednią działkę budowlaną. Chodzi tutaj nie tylko o jej umiejscowienie, ale też to, jakie ma uwarunkowania terenu oraz status prawny.

Ważne jest więc zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby wiedzieć, jaki jest jej charakter (budowlany czy rolny). Jeżeli takiego planu nie ma, najlepiej ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy. Pozwoli to na zorientowanie się, jakie warunki są konieczne, by móc wybudować na danym terenie dom. Ważne będzie także przejrzenie ksiąg wieczystych.

Zakup działki – do dalej?

Gdy znaleźliśmy już odpowiednią działkę i sprawdziliśmy jej podstawowe parametry i status prawny, należy w dalszej kolejności wykonać inne czynności, które będą potrzebne jeszcze przed samą budową. Zalicza się do tego współpraca z geodetą, który nakreśli plan działki i wyznaczy dokładne granice. Taka mapa będzie konieczna do celów projektowych.

To też jest kolejny krok, jaki musimy wykonać, czyli znalezienie odpowiedniego projektu domu, który będzie pasował do warunków terenowych działki. Projekt może być gotowy (z ewentualnymi poprawkami i modyfikacjami) lub na indywidualne zamówienie. Co ważne, projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania.

Warunki dostaw mediów

Działka, jak i planowany dom muszą mieć zapewnione odpowiednie przyłącza techniczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie media jak prąd, woda, kanalizacja i gaz. Odpowiednie dokumenty można otrzymać w lokalnych punktach dostaw tych mediów. Jest to ważne szczególnie w momencie, gdy planowana budowa w jakiś sposób wpływa na otoczenie, szczególnie gospodarkę wodną. Potrzebne będzie także oświadczenie o połączeniu z drogą.

Jakie zezwolenia są potrzebne przed budową domu?

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty potrzebne są przede wszystkim do uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek taki składamy w urzędzie miasta, wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami i czekamy. Zamiast zezwolenia można po prostu też zgłosić budowę, co wiąże się z mniejszymi formalnościami, ale jest możliwe tylko wówczas, gdy inwestycja nie wykracza poza granice działki. Decyzje otrzymuje się w ciągu 30 dni (przy zezwoleniu na budowę jest to czas oczekiwania 65 dni).

Kierownik budowy i dziennik budowlany

Posiadając zezwolenie na budowę, nie kończy się tym sposobem formalności. Kierownik jest potrzebny do zarządzania całą budową, będzie on pilnował, by inwestycja przebiegała zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego, zgodnie z planem projektowym oraz za chowaniem bezpieczeństwa. Musi być to specjalista posiadający odpowiednia upoważnienie. Czasem wymagany jest także inspektor nadzoru inwestycji.

Drugą potrzebną rzeczą jest dziennik budowlany. Jest on istotny, a jego wzór regulowany przez przepisy prawa budowlanego. To dokument urzędowy, do którego wpisy może zamieszczać jedynie kierownik inwestycji. Konieczne będzie także umieszczenie tablic informacyjnych i planowanej budowie, a także zgłoszenie do urzędu informacji o rozpoczęciu prac budowlanych, nie później niż dzień przed wbiciem pierwszej łopaty.