odległości od granicy działki

Jakie powinny być odległości od granicy działki – prawo budowlane

Dom

Jak mierzyć odległość budynku od granicy działki? Nowelizacja przepisów określa nowe zasady mierzenia odległości budynku od granicy działki, do których należy się zastosować. Wcześniej punktem, od którego mierzyło się odległość, była granica z sąsiednią działką budowlaną….., jakie powinny być odległości od granicy działki, a niezastosowanie się do nich może mieć poważne konsekwencje. Co warto wiedzieć? Przedstawiamy najważniejsze informacje. Prawo budowlane – zmiany Jak mierzyć odległość budynku od granicy działki? budowa, urządzanie w , , , , , , , , , ,

Czytaj więcej...