dom w granicy działki

Jakie powinny być odległości od granicy działki – prawo budowlane

Dom

Ponadto, gdy plan miejscowy przewiduje taką możliwość, dom można wybudować na granicy działki. Tak jak wcześniej, w jej stronę musi być zwrócona ściana bez okien i drzwi….Przepisy dopuszczają też budowę domu przy granicy działki budowlanej, gdy będzie on przylegać ścianą do ściany budynku sąsiadującego z nim. Wtedy trzeba zachować zgodność jego wysokości z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu. budowa, urządzanie w , , , , , ,

czytaj dalej...