Szalunki i inne zabezpieczenia wykopów – jakie stosowane są podczas prac budowlanych?

super budowlani

Nieodłącznym elementem procesu budowlanego są prace ziemne odbywające się w głębokich wykopach, które należy właściwie zabezpieczyć. Fundamenty stawianych konstrukcji wymagają szalunków, które asekurują pracowników przebywających na budowie przed osypywaniem gruntu. Jakiego rodzaju szalunki i inne zabezpieczenia wykopów wykorzystuje się podczas robót budowlanych?

Jakie zabezpieczenia wykopów stosuje się podczas prac budowlanych?

Prowadzeniu prac na budowie zawsze towarzyszą wykopy przestrzenne. Rodzaj ich zabezpieczenia powinien być zawsze warunkowany czynnikami jak m.in. właściwości gruntu, poziom wód powierzchniowych czy usytuowanie stojących już w pobliżu budowli.

Wybierając typ odpowiedniego zabezpieczenia wykopu trzeba wziąć też pod uwagę jego głębokość oraz planowaną metodę stawiania budowanej konstrukcji. Istnieje szereg technologii służących obudowie i asekuracji budowlanych dołów, zabezpieczenia wykopów to np. szalunki (szalunki-orzel.pl), które wykorzystuje się podczas różnego rodzaju inwestycji. Szalunki do wykopów to rozwiązania w postaci liniowej obudowy systemowej, stosowane zarówno w procesach budowlanych jak również podczas prac kanalizacyjnych i drogowo-inżynieryjnych.

Popularnym rodzajem zabezpieczenia wykopów są też obudowy w postaci ściany szczelnej, obudowy berlińskiej, palisady z pali lub mikropali lub skarpowanie. Dobór właściwej metody zawsze jest uzależniony od miejsca prowadzenia robót, technologię wybiera się w oparciu o warunki gruntowo-wodne i możliwość wykorzystania zabezpieczenia jako fundamentu budowli.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze szalunku?

Szalunki stosuje się, przede wszystkim w procesie stawiania konstrukcji budowlanych, ich rodzaj należy dobrać indywidualnie do planowanego przedsięwzięcia. Odpowiedni wybór szalunku do wykopów wpływa na terminowość i ekonomikę oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót. Rozwiązania techniczne wysokiej jakości przekładają się na obniżenie finalnych kosztów inwestycji i przyczyniają się do skrócenia czasu trwania prac.

Systemy szalunkowe dobierane są według obowiązujących przepisów, szalunki do wykopów zabezpieczają miejsce wykopu przed osypywaniem, ich zadaniem jest ochrona osób przebywających na terenie budowy oraz elementów konstrukcyjnych, które mogłyby ulec uszkodzeniu. Materiały wykorzystywane do szalunku należy dopasować do głębokości i szerokości dołu oraz do siły parcia gruntu w tym miejscu.

O czym trzeba pamiętać podczas prac budowlanych?

Uczestnicy procesu budowlanego muszą bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, obowiązujące standardy BHP dotyczą zarówno przygotowania, przeprowadzenia jaki i zakończenia robót.

Podczas realizacji prac ziemnych na budowie należy bezwzględnie pamiętać o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, teren robót musi zostać właściwie ogrodzony i oznakowany. Pracownicy, operatorzy sprzętu muszą dysponować adekwatnymi uprawnieniami i prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.