Maksymalna, minimalna wysokość, długość, szerokość… przykłady limitów w budownictwie?

klatka schodowa

Prawo budowlane jasno określa, jakie są maksymalne i minimalne dopuszczalne wymiary przy projektowaniu i budowie budynków – dotyczy to zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Jakie więc są niektóre spośród obowiązujących norm?

Wejścia do budynków i mieszkań

Drzwi wejściowe do budynków oraz mieszkań i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć w świetle ościeżnicy minimum 0,9 m szerokości i 2 m wysokości. Jeżeli zastosowano drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. Wysokość progów nie może natomiast przekraczać 0,02 m.

A co z drzwiami wewnętrznymi? Jeśli są to drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi albo do kuchni, to ich minimalna dopuszczalna szerokość to 0,8 m, a wysokość 0,8 m w świetle ościeżnicy. W budynkach użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, przy czym normy te nie dotyczą drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych.

Pomieszczenia

Budowlane limity określające rozmiary pomieszczeń operują terminem „wysokość w świetle”. Określa on różnicę między poziomem posadzki a wykończonym sufitem. Normy wysokości w świetle zależą od charakteru pomieszczenia. W przypadku pokojów w budynkach mieszkalnych oraz 1-4-osobowych sypialń w budynkach zamieszkania zbiorowego, powinna ona wynosić 2,5 m. W przypadku pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych oraz pomieszczeń w budynkach rekreacji indywidualnej normy te są niższe i wynoszą 2,2 m.

Jeśli chodzi o pomieszczenia przeznaczone do pracy, nauki i innych celów, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt powinny mieć wysokość w świetle 2,5 m, jeśli nie będzie w nich przebywać więcej niż 4 osoby, lub 3 m, jeśli liczba osób będzie większa. Dotyczy to pomieszczeń, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia. Jeśli takie czynniki występują, wysokość w świetle powinna wynosić 3,3 m.

Schody

Również schody są obwarowane normami – limity wyznaczają ich minimalną szerokość użytkową i maksymalną wysokość. W przypadku schodów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i w zabudowie zagrodowej oraz w mieszkaniach dwupoziomowych minimalna szerokość użytkowa zarówno biegu jak i spocznika schodów wynosi 0,8 m, a minimalna wysokość stopni 0,19 m.

W mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, a także magazynowo-składowych, w których zatrudnia się ponad 10 osób, minimalna szerokość użytkowa biegu to 1,2 m, a spocznika 1,5 m, natomiast maksymalna wysokość stopni wynosi 0,19 m. W przedszkolach i żłobkach minimalna szerokość użytkowa biegu i spocznika to kolejno 1,2 i 1,3 m, a maksymalna wysokość stopni wynosi 0,15 m. W budynkach opieki zdrowotnej wartości te wynoszą kolejno 1,4, 1,5 i 0,15 m.

Również liczba stopni jest określana przez prawo budowlane. W jednym biegu schodów stałych nie może ona wynosić więcej niż 14 stopni w budynkach opieki zdrowotnej i 17 stopni we wszelkich innych budynkach.