pomieszczenie techniczne

Maksymalna, minimalna wysokość, długość, szerokość… przykłady limitów w budownictwie?

klatka schodowa

W budynkach użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, przy czym normy te nie dotyczą drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych….Pomieszczenia Budowlane limity określające rozmiary pomieszczeń operują terminem „wysokość w świetle”. Określa on różnicę między poziomem posadzki a wykończonym sufitem. Normy wysokości w świetle zależą od charakteru pomieszczenia. budowa, urządzanie w , , , , , ,

czytaj dalej...