pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi

Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczeń? Przepisy dotycząca użytkowania budynków

Wysokie pomieszczenie

Minimalna wysokość pomieszczeń piwnicznych Piwnica traktowana jest jako pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. Jeśli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, to jej wysokość nie może być niższa niż 2,2 m. Wartość 2,5 m trzeba zachować, gdy czynniki te występują. budowa, urządzanie w , , ,

Czytaj więcej...