pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi

Maksymalna, minimalna wysokość, długość, szerokość… przykłady limitów w budownictwie?

klatka schodowa

Jeśli są to drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi albo do kuchni, to ich minimalna dopuszczalna szerokość to 0,8 m, a wysokość 0,8 m w świetle ościeżnicy. budowa, urządzanie w , , , , , ,

czytaj dalej...

Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczeń? Przepisy dotycząca użytkowania budynków

Wysokie pomieszczenie

Minimalna wysokość pomieszczeń piwnicznych Piwnica traktowana jest jako pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi. Jeśli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, to jej wysokość nie może być niższa niż 2,2 m. Wartość 2,5 m trzeba zachować, gdy czynniki te występują. budowa, urządzanie w

czytaj dalej...