Rodzaje wzmacniania podłoża: zagęszczanie gruntu, wibroflotacja…

Fachowiec na budowie

Wzmacnianie podłoża to jedna z najczęściej wykonywanych prac geotechnicznych. Różne są sposoby stabilizacji gruntu, wśród nich wymienia się zagęszczanie, wibroflotację, kolumny DSM, kolumny żwirowe czy wymianę dynamiczną. Przyjrzyjmy się bliżej tym metodom wzmacniania podłoża.

Zagęszczanie gruntu

Zagęszczanie gruntu to jedna z metod wzmacniania podłoża wykonywana przez pracowników z Keller, polega ona na stosowaniu kontrolowanych uderzeń przy wykorzystaniu ciężarów o masie do 30 ton i specjalnego dźwigu. Dynamiczne zagęszczanie najczęściej zwiększa nośność i zmniejsza osiadanie gruntu. Metoda ta ma sporo zalet, można zastosować ją do różnego rodzaju podłoża, poprawie ulegają parametry techniczne i mechaniczne gruntów, a do tego, dzięki niej możliwe staje się wykonanie posadowienia bezpośredniego.

Wymiana dynamiczna

Wymiana dynamiczna to rodzaj zagęszczania dynamicznego. Można zastosować ją do wzmacniania różnych słabych gruntów. Zwiększa ona nośność i redukuje osiadanie. Bywa, że po jej użyciu nie ma konieczności usuwania zanieczyszczonych nasypów lub możliwe staje się zastosowanie posadowienia bezpośredniego. Ponadto wymiana dynamiczna poprawia parametry fizyczne i mechaniczne gruntów.

Wibroflotacja

Przy wzmacnianiu podłoża zastosować można jeszcze inną metodę, czyli wibroflotację. Do jej wykonania potrzebny jest specjalistyczny wibrator wgłębny. Znajduje ona zastosowanie w przypadku gruntów niespoistych. Ogranicza osiadanie fundamentu, zwiększa nośność i sztywność podłoża, zapobiega przemieszczeniom związanym np. z trzęsieniem ziemi. Jest to jedna z uniwersalnych metod wzmacniania gruntu. Możliwe jest jej zastosowanie na niemal każdej głębokości. Ponadto jest dosyć szybka w wykonaniu i nie emituje głośnych dźwięków czy wibracji.

Kolumny DSM

DSM to metoda wgłębnego mieszania gruntu. Wykorzystywane do tego jest specjalne mieszadło, a grunt łączony jest z zaczynem cementowym. Po zastosowaniu kolumn DSM podłoże staje się bardziej wytrzymałe i mniej przepuszcza wodę. Taka metoda mieszania gruntu ma wiele korzyści, przede wszystkim jest cicha w realizacji, nie są emitowane wibracje, jest przyjazna dla środowiska, ekonomiczna i może być wykonywana w niskich temperaturach.

Kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe

Do wzmacniania podłoża wykorzystywana jest także metoda polegająca na wykonaniu kolumn żwirowych i żwirowo-betonowych, przy użyciu do tego specjalnego wibratora. Stosuje się ją w celu ograniczenia osiadania fundamentu, zwiększenia nośności, sztywności i wytrzymałości podłoża, ograniczenia możliwości upłynnienia i zapobiegania przemieszczeniom. Poprawia ona stateczność zboczy i precyzyjnie zagęszcza piaski. Metodę można dostosować do różnych warunków geotechnicznych, jest ekonomiczna i znajduje zastosowanie właściwie na każdej głębokości. Ponadto jest przyjazna dla środowiska i cicha podczas realizacji.