Co musisz wiedzieć, starając się o pozwolenie na budowę?

Budynek domu

Wybudowanie własnego domu to marzenie wielu z nas, trzeba się jednak liczyć zarówno ze sporymi kosztami, jak i licznymi formalnościami do spełnienia. Aby w ogóle postawić jakikolwiek budynek na danym terenie, trzeba w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie na budowę – co jest do tego potrzebne?

Jak zbudować dom?

Mamy wyznaczony teren, przygotowany plan budowy i konkretny projekt, zanim jednak rozpoczniemy prace na działce, najpierw musimy uzyskać stosowne pozwolenia, które umożliwią nam zrealizowanie naszych marzeń o domu. Zgodnie z przepisami budowlanymi, takie zezwolenie jest wymagane w większości przypadków i tylko w niektórych wystarczy wyłącznie zgłosić fakt chęci budowy. Dobrze jest jednak wiedzieć, co jest wymagane do uzyskania zezwolenia na budowę i jakie dokumenty trzeba do tego przygotować.

O czym pamiętać przed budową domu?

Pozwolenie na budowę domu jest warunkiem koniecznym, by móc rozpocząć prace na działce, zanim jednak do tego dojdzie, należy wcześniej podjąć kilka innych kroków. Po pierwsze jeszcze przed zakupem terenu, należy sprawdzić nieruchomość, w tym plan zagospodarowania przestrzennego lub, gdy takiego nie ma, postarać się o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dzięki tym dokumentom będzie wiadomo, co można wybudować na danej nieruchomości, a uzyskać je można w urzędzie gminy lub miasta.

Należy też wcześniej uwzględnić kwestię podłączenia mediów, odbioru ścieków, a także wykonać właściwy projekt domu, do czego będzie potrzebny także geodeta.

Następnie trzeba przygotować dokumenty dla Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, dzięki czemu dokładnie ustali się właściwe parametry dla każdego terenu i odległości między budynkami, instalacjami sieciami i granicami pomiędzy działkami. Ostatnim krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kaski robotników

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zezwolenia na budowę?

Obok wniosku o zezwolenie na budowę, konieczne będzie przedstawienie w urzędzie także innych dokumentów związane z planowaną budową. Potrzebne będą:

  • Oświadczenie o połączeniu działki z drogą publiczną – można je otrzymać u zarządcy drogi, przy której jest budowa, czeka się na to do 14 dni
  • Warunki dostawy mediów – chodzi tutaj o wszystkie połączenia: gazu, prądu, ścieków, wody; uzyskuje się je w zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Gazowym oraz Zakładzie Energetycznym – czas oczekiwania do 30 dni
  • Wpis z rejestru gruntów – dotyczy działki tak swojej, jak i najbliższego sąsiedztwa; można je dostać w wydziale geodezji i kartografii, otrzymuje się w ciągu 1 dnia
  • Mapa terenu – chodzi o warunki terenu, opracowane przez geodetę, która przeznaczona jest do celów projektowych
  • Dokument o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej – decyzja potrzebna jest tylko do tej części, gdzie będzie budowany dom
  • Projekt budowy – chodzi o projekt zamówiony u architekta, który będzie zgodny z planem zagospodarowania i dostosowany do warunków dostawy mediów, potrzebne będą 4 egzemplarze, projekt może być gotowy lub indywidualny, może być też adaptowany, powinien zawierać: część opisową, architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną, charakterystykę energetyczną oraz uwzględnione zgody na zmiany
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Wniosek wraz z całą potrzebną dokumentacją należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Formularze dostępne są zarówno na miejscu, jak i w internecie – należy wypełnić wszystkie pola oraz wskazać inwestora, rodzaj inwestycji, miejsce budowy i oznaczenie samej nieruchomości. Zgodnie z przepisami o prawie budowlanym, decyzja wydawana jest w czasie 65 dni od momentu złożenia wniosku. Ten czas może się wydłużyć, jeżeli w trakcie analizy dokumentów zostanie znaleziony błąd – wówczas zostanie nakazane usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Samo rozpoczęcie budowy musi nastąpić maksymalnie w ciągu trzech lat od wydania pozytywnej decyzji.