Jakie szkolenia dla branży budowlanej?

dźwigi na budowie

Jakie szkolenia warto przeprowadzać w branży budowlanej? Które z nich mogą poprawić efektywność procesów?

Zarządzanie dla mistrzów i brygadzistów

Branża budowlana pod jednym względem nie różni się od innych dziedzin – aby osiągać w niej dobre efekty i wygrywać z konkurencją, należy stale się doskonalić. Dlatego tak istotne jest ciągłe poszerzanie kompetencji pracowników, w czym wsparciem są odpowiednie kursy. Szkolenia dla firm, które pomogą doskonalić jakość i efektywność pracy również w branży budowlanej oferuje Cgrowth.pl, trzeba jednak wiedzieć, które z nich mogą okazać się szczególnie przydatne dla konkretnej firmy.

W branży budowlanej ważną rolę pełnią osoby zarządzające ludźmi. To do nich należy planowanie i organizacja pracy innych pracowników. Odpowiedni kurs pozwoli na większą efektywność. Kluczową rolę odgrywa tu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Należy nie tylko umieć wyznaczyć cel, ale też przekazać zadania w ten sposób, by nie było niedomówień i by pracownicy czuli się odpowiednio zmotywowani.

Podczas kursu brygadzista powinien poznać narzędzia komunikacyjne, jakie mogą zostać efektywnie wykorzystane do zarządzania ludźmi, a także metody optymalnego wyznaczania celów i komunikowania ich w ten sposób, by zadanie zostało właściwie wykonane. Powinien też dowiedzieć się, w jaki sposób monitorować działania pracowników i jak ich motywować.

Sterowanie procesami produkcyjnymi

Taki kurs unaoczni, co można zrobić, by podwyższyć efektywność w zakresie prognozowania, planowania i harmonogramowania. Szkolenie pozwoli poznać koncepcje, zasady i narzędzia zarządzania produkcją, strategie i narzędzia planowania realizacji zleceń w bardziej efektywny sposób. To też okazja, aby zapoznać się z możliwościami, jakie stwarzają nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją, a także poznać systemy sterowania zapasami, metody ich odnawiania, optymalizacji poziomu zapasu cyklicznego i bezpieczeństwa.

TWI Training Within Industry

Taki kurs przygotowuje do przeszkolenia pracownika do pracy zgodnej ze standardami firmy i wykonywanej w odpowiednim tempie. Brygadziści dowiedzą się, jak instruować pracowników, doskonalić metody pracy i zarządzać relacjami.

Zarządzanie budową według FIDIC

Takie szkolenie pozwoli dostosować budowę do powszechnie uznanych międzynarodowych standardów obejmujących wzorce kontraktowe umów o prace projektowe i roboty budowlane. Standardy te zostały opracowane przez FIDIC, czyli Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów.

Kurs tego rodzaju odpowiada między innymi na pytania, jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, jak zweryfikować zapisy studium wykonalności i na bazie jakich standardów powinno się zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji. Wprowadza w tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej, oraz w tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji infrastrukturalnej.

Poka-yoke

Poka-yoke oznacza metodę zapobiegania defektom pochodzącym z pomyłek, czyli nieumyślnym błędom. Szkolenie uświadomi uczestnikom, jakie korzyści wpływają z wprowadzenia w pracy rozwiązań, które stanowią zabezpieczenia przed takimi błędami, a także pozwoli na praktyczne przećwiczenie zasad projektowania i wdrażania systemu korekty tych błędów. W kursie powinno zawrzeć się omówienie typów metody kontroli takich błędów, a także prezentacja przykładowych rozwiązań.