Sprzedaż mieszkania a rozwód – czy jest możliwa? Na jakich zasadach?

Dwoje ludzi i kot

Rozwody nie są obecnie rzadkością i choć chciałoby się, aby na rozstaniu się zakończyło, sprawa jest bardziej skomplikowana, zwłaszcza gdy ma się do podziału majątek. Problem pojawia się także w sytuacji, gdy byli małżonkowie planują sprzedać wspólne mieszkanie. Czy jest to możliwe? W jakim przypadku i kiedy?

Rozwód a podział majątku

Rozwód to duża zmiana, dla wielu jest to rewolucja, która może przynieść wiele korzyści, ale po drodze czeka jeszcze dużo cierpień i nerwów. Jakby tego było mało, oprócz wyroku stwierdzającego rozwód, należy też uwzględnić kwestie podziału majątku. Ten zazwyczaj odbywa się dopiero w momencie uprawomocnienia decyzji sądu o rozpadzie związku. W niektórych sytuacjach podział może jednak nastąpić wcześniej, ale zgodę na to musi wyrazić sąd i dzieje się to pod warunkiem, że ustalenia te nie wpłyną na przebieg rozprawy rozwodowej. Podział majątku odbywa się na zasadzie aktu notarialnego.

Co istotne i warto o tym pamiętać, jeżeli chodzi o nieruchomości, te wcale nie muszą podlegać podziałowi. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy mieszkanie czy inny lokal stanowi odrębną własność byłego współmałżonka i została ona nabyta przed zawarciem małżeństwa. Oczywistym jest więc, że taka osoba może dowolnie dysponować nieruchomością.

Jak sprzedać mieszkanie po rozwodzie?

Jak sprzedać mieszkanie podpowiada wpis w serwisie artvocado.pl, należy jednak pamiętać o kwestiach prawnych z tym związanych. Jeżeli mieszkanie, nie wchodziło we wspólny majątek, wówczas problemu nie ma. Były współmałżonek może dowolnie dysponować swoją własnością, mieszkać w niej, wynajmować albo nawet sprzedać. W tym ostatnim przypadku wystarczy zamieścić odpowiednio przygotowane ogłoszenie lub zlecić to specjalistom.

Sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku, gdy do zakupu mieszkania doszło po ślubie, przez co, dana nieruchomość wchodzi w skład wspólnego majątku. W takim przypadku żaden ze współmałżonków nie może dokonać sprzedaży nieruchomości przed podjęciem decyzji o podziale, a nawet wówczas nie ma takiej możliwości, jeżeli na przykład mieszkanie zostało podzielone na pół pomiędzy oboje byłych współmałżonków. Możliwe będzie to wówczas, gdy nieruchomość zostanie w całości przeniesiona na jedną z osób. Istnieją ogólnie trzy opcje podziału nieruchomości.

Podział mieszkania na części, a sprzedaż

To konkretne rozwiązanie, czyli podział nieruchomości na dwie części jest rzadko spotykane, ponieważ najczęściej nie ma fizycznej opcji podziału mieszkania na dwie odrębne nieruchomości. Częściej spotyka się to w przypadku domów, gdzie wyodrębnienie osobnych lokali jest już bardziej prawdopodobne. Przypadek ten można więc całkowicie pominąć, chyba żeby wziąć pod uwagę spłatę części mieszkania przez jednego współmałżonka na rzecz drugiego. Wówczas lokal staje się w całości do dyspozycji przez jedną osobą, a ta może go później sprzedać na własnych warunkach.

Przyznanie mieszkania jednemu ze współmałżonków

To rozwiązanie jest częściej spotykane, ale nie mniej trudne do ustalenia, zwłaszcza gdy żadne z nich nie chce ustąpić i pojawia się konflikt co do tego, kto ma pozostać w mieszkaniu i do kogo ma ono należeć. Zazwyczaj jest tak, że nieruchomość pozostaje w rękach osoby widniejącej jako właściciel i jest on jednocześnie zobowiązany do spłaty drugiego byłego współmałżonka. Zazwyczaj odbywa się to na zasadzie rat lub w całości.

Co do zasady w trakcie trwania spłaty części mieszkania (połowy), nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości przed upływem określonego czasu (czasu spłaty). Kiedyś obowiązywał jeszcze przepis stanowiący, że nie można sprzedać nieruchomości przed upływem co najmniej 5 lat, ponieważ rozwód i przejęcie mieszkania określano jako nowe nabycie – obecnie przepis ten już nie obowiązuje.

Sprzedaż mieszkania w trakcie rozwodu

Możliwa jest także trzecia opcja, czyli sprzedaż mieszkania jeszcze w trakcie trwania rozprawy rozwodowej i podział zysku ze sprzedaży pomiędzy obu byłych współmałżonków. Dzieje się tak w momencie, gdy w przypadku podziału majątkowego, istniałaby obawa, że żadne z nich, nie byłoby w stanie spłacić drugiego. To najmniej korzystne rozwiązanie, które odbywa się na zasadzie egzekucji komorniczej.