Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania?

podatek od wynajmu mieszkania

Wynajmując mieszkanie jesteś zobowiązany do rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu, możesz sam zdecydować z jakiej formy podatku skorzystasz i jaki wybierzesz tryb płacenia zaliczek. Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania?

Jak rozliczyć wynajem mieszkania?

Decydując się na najem wolnego pokoju lub całego mieszkania musisz zalegalizować tą czynność prawną, sporządzić umowę i wykazać zarobek z tego tytułu w deklaracji podatkowej. Obowiązek rozliczenia z fiskusem czeka Cię niezależnie od tego czy zamierzasz mieszkanie wynajmować prywatnie czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli zdecydujesz się na najem prywatny i traktujesz swoje mieszkanie jako odrębne źródło przychodu masz do wyboru dwie formy opodatkowania:

  • rozliczenie wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych
  • rozliczenie wynajmu mieszkania ryczałtem ewidencjonowanym

Kiedy planujesz uiszczać należny podatek w ramach założonej firmy będziesz rozliczał się z Urzędem Skarbowym według skali podatkowej 18% i 32% od dochodu lub podatkiem liniowym w wysokości 19% od dochodu. Pamiętaj jednak, że rozliczając najem na firmę powinna zostać spełniona przesłanka sposobu prowadzenia najmu, aby uznać go za działalność gospodarczą.

Zasady rozliczania opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych

Decydując się na najem jako osoba prywatna traktujesz środki przekazywane Ci przez Twoich lokatorów jako odrębne źródło dochodu. Wybierając formę rozliczania na zasadach ogólnych podatek liczysz od dochodu, a zaliczki musisz odprowadzać co miesiąc od momentu, w którym dochód będzie wynosił 8 000 zł, ta bowiem kwota jest wolna od podatku. Pamiętaj, że kiedy uzyskujesz dochód również z innych źródeł musisz je sumować z dochodem od wynajmu mieszkania.

opodatkowanie wynajmu

Ważne, że rozliczając się rocznie z fiskusem na zasadach ogólnych musisz złożyć do 30 kwietnia każdego roku deklarację podatkową na formularzu PIT-36, w którym należy zdeklarować wysokość przychodu z najmu mieszkania wraz z kosztami jakie poniosłeś. Mogą być nimi np. opłaty za media lub zapłacone przez Ciebie odsetki od kredytu hipotecznego, który zaciągnąłeś na zakup mieszkania.

Co zrobić, aby rozliczyć podatek ryczałtowy od wynajmu mieszkania?

Jeżeli zamierzasz zdecydować się na rozliczanie mieszkania ryczałtem pamiętaj, że nie możesz zmniejszyć kwoty przychodu o koszty jego uzyskania. Dlatego w umowie najmu zamieść zapis cedujący na lokatorów obowiązek uiszczania opłat za media i czynsz. Tutaj nie obowiązuje kwota wolna od podatku, jednak musisz wyliczyć należność dla urzędu, stawka ryczałtu wynosi:

  • 8,5%kiedy przychód z najmu rocznie nie przekracza 100 000 zł
  • 12,5% jeżeli przychód z najmu jest większy niż 100 000 zł w skali roku.

Istotne, że od stycznia 2019 roku nie musisz składać w Urzędzie Skarbowym oświadczenia w kwestii wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania. Powinieneś jedynie regulować należności do 20 dnia każdego miesiąca następującego po tym, w którym osiągnąłeś przychód. Przelew na konto urzędu należy odpowiednio zatytułować, wystarczającą formą jest „ryczałt – najem mieszkania”.