Co to są ściany oporowe, kiedy są potrzebne?

Ściany oporowe przy drodze

Dobre fundamenty podczas budowy to podstawa. Często zdarza się jednak, że oprócz podłoża, wzmocnienia wymagają również ściany wykopu lub nowej konstrukcji. Właśnie w takich przypadkach szczególnie użyteczne okazują się ściany oporowe, o których więcej opowiemy w poniższym artykule.

Co to są ściany oporowe?

Ściany oporowe to konstrukcje, wykorzystywane przede wszystkim do stabilizacji zboczy lub osuwisk. Ich głównym zadaniem, jest utrzymanie gruntu w założonym przez projekt kształcie. Pozwala to przede wszystkim na zabezpieczenie podłoża, ale również umożliwia relatywnie proste formowanie podłoża.

Ściany oporowe to konstrukcje wykonywane przeważnie z betonu, który dodatkowo może być zbrojony. Warto pamiętać, że w budownictwie wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów tego typu zabezpieczeń. Za najpopularniejsze mogą uchodzić prefabrykowane ściany oporowe typu l, które charakteryzują się dość prostolinijnym montażem. Dolna część ściany zasypywana jest bowiem gruntem, dzięki czemu cała konstrukcja staje się stabilna.

Warto jednak pamiętać, że obsadzenie prefabrykowanych elementów betonowych wymusza pewien proces pracy. Elementy te muszą zostać bowiem dokładnie ustawione, a dopiero później zasypane. Wygodne w konstrukcji ściany oporowe z wykorzystaniem gwoździ gruntowych, nie wymagają dodatkowych wykopów i pozwalają na pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. Wzmocnienie nasypu z wykorzystaniem techniki gwoździowania może być bowiem realizowane na już istniejącym nasypie, który wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Gdzie wykorzystywane są ściany oporowe?

Ściany oporowe potrzebne są przede wszystkim, kiedy zachodzi ryzyko niepożądanego osuwania się mas ziemi. Konstrukcje te mogą się więc przydać podczas najprostszych robót na działce lub przy garażu, ale także podczas budowy dróg.

Nawet używane ściany oporowe typu l mogą okazać się przydatne, kiedy chcemy nadać naszemu ogrodowi nieco charakteru, lub planujemy wymarzony garaż. Dobrym przykładem użycia tego rodzaju ścianek, jest wzmocnienie podjazdu do garażu w piwnicy domu. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy mowa o zabezpieczeniu większych mas gruntu. Podczas budowy dróg dobrze spiszą się więc gwoździowane ściany oporowe, które są w stanie zabezpieczyć całe wały, spotykane często przy autostradach.

Jak wykonywane są ściany oporowe?

Ściany oporowe można podzielić na prefabrykowane oraz te, wykonywane na bieżąco w miarę postępu prac. Ścianki z betonu zbrojonego są często przygotowywane wcześniej i układane według projektu. Kluczem do wykonania pełnego betonowego muru, jest odpowiednie ustawienie form oraz przysypanie ich wewnętrznej części ziemią. Główną zaletą takiego rozwiązania jest to, że raz użyte elementy wzmacniające mogą być ponownie wykorzystane przy okazji innej budowy.

Do wykonania gwoździowanej ściany oporowej, potrzebna będzie natomiast maszyna wiercąca bezpośrednio w gruncie, który ma zostać zabezpieczony. Po wykonaniu odwiertów umieszczane są w nich pręty stalowe, które otoczone są zaczynem cementowym. Do tak przygotowanych kotew, przykładane są następnie prefabrykowane panele betonowe, lub wykonywana jest zbrojona elewacja.

Ściany oporowe można więc określić, jako bariery, których zadaniem jest utrzymywanie gruntu w określonej przestrzeni. Często są one wykorzystywane w mniejszych projektach budowlanych, na przykład do wzmocnienia podjazdu do garażu w piwnicy. Mówiąc jednak o większych projektach, nie można pominąć na przykład wzmocnień wałów przy autostradach.