wydzielenie działki

Wydzielenie działki, podział działki – jak przebiega? Podział gruntów krok po kroku

Podział gruntów

Decyzja o wydzieleniu działki W kolejnym kroku wskazane organy wydają decyzję dotyczącą wydzielenia działki, przy czym można się od niej odwołać. Jeśli wnioskodawca nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, postępowanie uznaje się za zakończone….Wniosek o wydzielenie działki Gdy wstępny plan jest gotowy, można złożyć wniosek w wydziale geodezji i kartografii właściwego urzędu gminy. budowa, urządzanie w , , , , , , ,

Czytaj więcej...